top of page

Vad är WHO?

Det är…

WHO är en förkortning för Världshälsoorganisationen, Världshälsoorganisationen på nederländska. Organisationen tar en ledande roll när det gäller hälsofrågor. Organisationen sätter dagordningen för hälsa, fastställda standarder och hjälpa länder som behöver tekniskt bistånd och övervakning trender i hälsa..

Centrala funktioner

WHO har flera centrala funktioner, nämligen:
 

  • Ledarskap under hälsokris

  • Forskningsagendan och uppmuntra forskning

  • Värden Förbereda och kontrollera dem främja

  • Betona vikten av etiska och evidensbaserad politik

  • Tillhandahålla tekniskt stöd

  • Bildskärmar trender i hälsa

Det är…

är USA’s största och äldsta frivilliga organisation som har i syfte att bekämpa hjärtsjukdomar och stroke.
De har mer än 33 miljoner volontärer och anhängare och mer än 3400 anställda.

De vill se en värld fri från hjärt-kärlsjukdom och ser tillsatt socker som en stor riskfaktor och ett stort hot mot den globala folkhälsan. De har forskat mycket på området och har investerat mer än 4,1 miljarder dollar på forskning totalt i organisationen, mer än någon annan amerikansk  ideell organisation.

Här kan ni läsa mer om hur de ställer sig i frågan kring tillsatt socker och barn.

Vad är AHA?

Mer forskning i bloggen!

bottom of page