top of page

Vilka är vi?

EMELIE JOHANSSON
Hälsopedagog med inriktning ätstörning

Emelie@sockersmart.nu
+467 65 685 495

Mer om Emelie
Lång erfarenhet av ledarskap och projektarbete som bl.a. Energibalansen, En sockersmart framtid, En sockersmart skola och Fredagsfys Sverige

EMELIE JOHANSSON
Hälsopedagog med inriktning ätstörning

Susanna@sockersmart.nu

+467 07340486

Mer om Susanna

Många års erfarenhet som projektsamordnare inom hälsoarbete. I projekt som bl.a. Skolmatslyftet en sockersmart skola, En sockersmart framtid, Energibalansen och Fredagsfys Sverige

SUSANNA ALMSTRÖM
Hälsopedagog med inriktning barn och ungdom
SUSANNA ALMSTRÖM
Hälsopedagog med inriktning barn och ungdom

Vad är Sockersmart för oss?

  • Att få människor att successivt minska mängden tillsatt socker.

  • Att skilja på fest och vardag.

  • Att välja sina tillfällen.

  • Uppmuntrar till bättre alternativ både till vardag och till festsammanhang.

  • Att följa WHO:s uppsatta mål

  • Sockersmart är även att tänka till vad gäller mängd och storlek ex när man bakar

bottom of page