Vilka är vi?

EMELIE JOHANSSON
Hälsopedagog med inriktning ätstörning
SUSANNA ALMSTRÖM
Hälsopedagog med inriktning barn och ungdom

Vad är Sockersmart för oss?

  • Att få människor att successivt minska mängden tillsatt socker.

  • Att skilja på fest och vardag.

  • Att välja sina tillfällen.

  • Uppmuntrar till bättre alternativ både till vardag och till festsammanhang.

  • Att följa WHO:s uppsatta mål

  • Sockersmart är även att tänka till vad gäller mängd och storlek ex när man bakar

© 2018 by Berglundgrupp1 AB